Op 3 februari eindigen de Nationale voorleesdagen bij Burgers’ Zoo in mijn geboortestad Arnhem. Zelf mocht ik vrijdag 27 januari samen met illustrator Joost Keers zes jonge groepen met ruim 150 kinderen voorlezen op De Veenvlinder in Eelde-Paterswolde. Wat een feest! Vijfentwintig paar kinderogen en –oren die met vólle aandacht en passie meeleven. Wanneer Pippie, Pappie en Poppie onverwacht middenin de leeuwenkooi in het circus opduiken. “… kijken ze recht in het gezicht van de”, … … “L E E É É É U W !!! klinkt er uit alle keeltjes.

Voor de (voor)lezer
Zo begint het voorwoord van het boek De avonturen van Pippie, Pappie en Poppie. En iets verderop: “Zonder een verhaal van de kabouters mist hij bij de start van zijn nachtrust iets essentieels. Iemand naast hem op de rand van zijn bed, dichtbij en met een vertrouwde stem.” Niet alleen onze eigen kinderen genieten en groeien door voor te lezen. Internationaal onderzoek toont aan dat dat voor kinderen wereldwijd geldt.

Veelvoud aan positieve effecten
Jongeren van 15 jaar aan wie op jonge leeftijd regelmatig werd voorgelezen, hebben een hoger niveau van begrijpend-leesvaardigheid ontwikkeld dan jongeren bij wie dat als kind niet gebeurde. Hoe vroeger er wordt begonnen met voorlezen aan jonge kinderen en hoe frequenter dat gebeurt, hoe sterker de effecten op de algemene taalvaardigheid en het begrijpend-lezen van kinderen. Ook voor de volgende zeven aspecten van de ontwikkeling van onze kinderen blijkt voorlezen een heilzaam effect te hebben:

  1. De band tussen ouders en kind
  2. Woordenschatontwikkeling
  3. Kennis van de wereld
  4. Ontluikende geletterdheid
  5. Leesplezier
  6. Cognitieve ontwikkeling
  7. De mondelinge taalvaardigheid

Voorlezen is krachtvoer voor ontwikkeling: niet alleen ouders, maar ook kinderverzorgsters in de kinderopvang, jeugdmonitoren op speelpleinen, begeleiders van vrijetijdsbesteding, grootouders en allen die kinderen omringen doen er goed aan om regelmatig naar een verhaal of prentenboek te grijpen. En daar vooral niet mee te stoppen als het kind in het eerste leerjaar zelf leert lezen.

Boodschappen verstopt in Pippie, Pappie en Poppie!
Tot slot zitten er in ieder verhaal van de drie kleine wezentjes boodschappen verstopt en verpakt. In het avontuur met de scheetdraak trotseren de kabouters hun eigen angst en zien ze dat de draak ook bang is. Zo brengen zij de draak en de kabouters op het eiland weer bij elkaar. Kinderen herkennen in dit verhaal dat je soms buiten een groep kunt vallen, maar dat je er later toch weer bij hoort. En dan niet als scheetdraak, maar als een regenboogdraak met een fijn eigen huis.

En in het verhaal van de wespen verdienen de kaboutertjes een Nobelprijs voor de vrede. Door de bijen niet aan te sporen om de wespen aan te vallen, maar door te achterhalen hoe de bijen de wespen kunnen helpen. Samen vinden ze een tijdelijke oplossing voor de honger van de wespen. En ze lossen het probleem ook structureel op door voor de wespen een eigen bloemenveld in te zaaien. Armoede, vluchtelingen en integratieproblematiek? Of leren wij onze kinderen over altruïsme, broederschap en behulpzaam zijn? In blog 4 vertellen de kabouters over de groeiende duurzaamheid van hun boek en de verspreiding ervan.

Voorlezen is een voorrecht voor ieder kind!

Een reactie op “De verborgen kracht van voorlezen

Geef een antwoord